VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Domov Dolní zámek, náměstí Aloise Jiráska 44, 549 57 Teplice nad Metují

 

 

NABÍDKA SLUŽEB RESOCIALIZAČNÍHO ODDĚLENÍ

(Vychází z Veřejného závazku a Domácího řádu)

 

Cílová skupina resocializačního oddělení:

 

 

·         Dospělé osoby, které dosáhly 45-ti let věku, pouze z Královéhradeckého kraje, které jsou závislé na alkoholu, jejichž závislost je potvrzena odborníkem a je kompenzovaná.

·         Osoby, které mají náhled na problém závislosti, chápou ji jako nemoc, jsou odhodlané se s touto situací aktivně vypořádat, chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit a souhlasí s podporou zvláštního režimu.

 

 

Cíle resocializačního oddělení:

 

    

Cílem je poskytovat službu tak, aby na uživatele působila aktivně, vedla je k převzetí odpovědnosti za sebe, své chování a jednání.

     Aby se uživatelé za podpory zvláštního režimu naučili žít bez závislosti, aby si obnovili, udrželi a posílili kompetence ke zvládání péče o vlastní osobu, aby prostřednictvím (znovu)nabyté sebeúcty, (znovu)nabytých kompetencí ve zvládání péče o vlastní osobu a (znovu)nabytých sociálních dovedností, s využitím všech jejich aktuálních možností a s přihlédnutím k jejich limitům, došlo k jejich začlenění do podmínek běžného života společnosti.

     Abstinence se stává prostředkem k dosažení tohoto cíle.

 

 

Účel resocializačního oddělení:

    

     Účelem je:

·         život bez závislosti,

·         získání sebeúcty,

·         posílení kompetencí,

·         posílení sociálních dovedností,

začlenění do podmínek běžného života

       

Resocializační oddělení nabízí uživatelům:

 

 

·         „čisté“ bezalkoholové prostředí, které je závazkem domova vůči uživatelům a které je právem uživatelů,

·         zvláštní režim s jasnými pravidly,

·         strukturovaný program s rozmanitými aktivitami,

·         individuální přístup k uživatelům (individuální plán),

·         podporu, motivaci, profesionální přístup.  

 

                                                                                                          <<  1  2  3  4  5  6  7 >>

 

                                                                                         

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.