VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 05.02 .2017

 

Výroční zpráva 2015

Průměrné platové třídy, průměrné mzdy za sledované
období 2015

 

Pracovní zařazení Prům.plt. Tř. Prům. mzda
THP    8,83         24 976,00 Kč
SZP   10   28 468,00 Kč
manuálně pracující  3,44   16 895,00 Kč
PSS    5,3         20 451,00 Kč
sociální pracovnice 9,5         26 267,00 Kč
průměr celkem  6         21 355,00 Kč

 

Prům.mzda 21355
   
THP 24976
SZP 28468
man.pr 16895
PSS 20451
soc.pr. 26267

 

Plnění úkolů v personální oblasti v roce 2015
           
Evidenční počet zaměnstnanců k 31.12.2015 55
průměrný evidenční stav zaměstnanců k 31.12.2015 54,4
THP přepočtený/fyzický     6
SZP přepočtený/fyzický     8
PSP přepočtený/fyzický     23,4
sociální pracovník  přepočtený/fyzický   2
manuálně pracující  přepočtený/fyzický   15

 

V naší organizaci ukončili pracovní poměr v roce 2015 celkem  2 zaměstnanci.
2x odchod na starobní důchod
0x odchod na invalidní důchod
0x ve zkušební době
0x PS na dobu určitou
0x výpověď ze strany zaměstnance
0x ukončení pracovního poměru dohodou (zrušení pracovního místa SZP)
V Teplicích nad Metují : 18.1.2016
Vypracovala: Jitka Stodolová Podpis:
Schválila: Kušlová Dagmar Podpis:

 

Nedokončená akce v roce 2015

 

V roce 2015  nedokončené akce: nákup služebního osobního automobilu Yeti
ve výši 600 000,- Kč z investičního fondu.
V Teplicích nad Metují dne: 18.1.2016
Vypracoval: Schválila:
Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

Nákladové účty

Skupina nákladových účtů   hlavní činnost   hospodářská činnost
                 
nákladový účet 50   4 555,00       205  
nákladový účet 51   1 440,00       56  
nákladový účet 52   19 038,00       100,00    
nákladový účet 55   1 661,00       5,00    
náklady celkem     26 694,00       366  
Komentář:
Hospodářská činnost je v součtu celkové hlavní činnosti
V Teplicích nad Metují dne: 20.1.2016
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

Majetek

Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem

 

účty           rok 2015         rok 2014
         
018 DDNM                 108 984,00 Kč                108 984,00 Kč
021 budovy             67 297 122,57 Kč            67 297 122,57 Kč
022 stroje,přístroje   5 122 616,65 Kč 5 218 341,15 Kč
028 DDHM   6 653 307,58 Kč 7 323 948,93 Kč
902 DHM podrozvahový  1 705 150,88 Kč 1 842 906,25 Kč
účet        
031 pozemky                    80 949,00 Kč                   80 949,00 Kč
042 nedokončené akce 600 000,00 Kč 0,00 Kč
032 kulturní památky   2,00 Kč 2 Kč
Poznámka: 042 nedokončené akce - v prosinci 2015 nám byla Radou schválena 
částka 600 000,- Kč na nákup nového služebního osobního automobilu 
zn. Škoda Yeti. Osobní automobil je objednán, dodávku bude uskutečněna 
až v I.Q.2016.

 

Pohledávky po splatnosti nejsou

 

V Teplicích nad Metují dne:  18.1.2016
Vypracoval: Schválila:
Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

 

                                                                                                           << 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 

 

 

2006 - 2017 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.