VSTUPTE

INF. O PŘIJETÍ

NÁVŠTĚVY

KONTAKTY

AKTUALITY

FOTOGALERIE

PRO SPONZORY

 

NAVIGAČNÍ PANEL

Home

Rozpočet

Veřejný závazek

Nabídka služeb ošetřovatelského oddělení

Nabídka služeb oddělení s vyšší mírou podpory

Nabídka služeb resocializačního oddělení

Nabídka služeb resocializačního bydlení

Domácí řád

Kontakt

Aktuality

Pro sponzory

Organizační struktura DD

Napište nám

Výroční zpráva

Informace o přijetí

Návštěvy

Fotogalerie

Královéhradecký kraj

Mapa stránek

Dokumenty ke stažení

 

 

 

 Aktualizace 12.03 .2018

 

Výroční zpráva 2017

 

 

Základní údaje o organizaci
Název: Domov Dolní zámek 
Sídlo: Náměstí A.Jiráska 44, Teplice nad Metují  PSČ 549 57
Charkteristika organizace: Domov se zvl. režimem pro osoby závislé na návykových látkách - alkoholu
Údaje o vedení:  Dagmar Kušlová, ředitelka DDz

 

                                                                                            

Nedokončená akce v roce 2017
Nedokončená akce: 
Projektová dokumentace na výstavbu nových garáží proplacena ve výši 68 970,- Kč.
Výstavba garáží se zatím nerealizuje z důvodů nedostatku finančních prostředků.
V Teplicích nad Metují dne: 1.2.2018
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

Nákladové účty

rok 2017

v tis. Kč
                 
Skupina nákladových účtů   hlavní činnost   hospodářská činnost
                 
nákladový účet 50   4 699,00       209  
nákladový účet 51   1 060,00       64  
nákladový účet 52   22 717,00       101,00    
nákladový účet 55   1 746,00       5,00    
náklady celkem     30 222,00       379  

 

V Teplicích nad Metují dne: 1.2.2018
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

Majetek

 

Plnění úkolů v oblasti nakládáním s majetkem

 

účty     rok 2017   rok 2016
           
018 DDNM         108 984,00 Kč         108 984,00 Kč
           
021 budovy     68 010 035,22 Kč    67 297 122,57 Kč
           
022 stroje,přístroje   5 416 798,65 Kč   5 326 933,65 Kč
           
028 DDHM   6 669 925,41 Kč   6 722 766,20 Kč
           
902 DHM podrozvahový  1 834 920,68 Kč   1 807 459,02 Kč
účet          
031 pozemky   80 949,00 Kč   80 949,00 Kč
           
042 nedokončené akce 68 970,00 Kč   424 993,05 Kč
           
032 kulturní památky   2,00 Kč   2 Kč

 

Pohledávky ve splatnosti nejsou

 

V Teplicích nad Metují dne:  1.2.2018
Vypracoval: Schválila:
Jan Postava Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

 

Vstupy energií

 

rok 2017

 

v tis. Kč
náklady za energie         hlavní činnost % 17-16 hospodářská činnost
           2017       2016       2016          2017
               
502 elektřina   385 443 87% 27,00 8,00
502 vodné + stočné 322,00 276,00 117% 1 1
502 pára   1492 1376 108% 31,00 22,00
  plyn   83 75 111% 0,00 0,00
celkem      2282,00 2170,00 105% 59,00 31,00

 

 

V Teplicích nad Metují dne: 1.2.2018  
 
Vypracovala: Schválila:
Marcela Smrčková Podpis: Dagmar Kušlová Podpis:

 

 

                                                                                   <<  1 2 3 4 5 6 7 8 9   >>

 

 

 

 

2006 - 2018 DESIGN JOHN

Mapa stránek         Prohlášení o přístupnosti webových stránek - forma uveřejnění je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb.